Διευκρίνηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η πληροφορία του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και οποιουδήποτε συνημμένου αρχείου αυτού, χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική. Απευθύνεται προς ανάγνωση και χρήση αποκλειστικά στους αναγραφόμενους παραλήπτες των πεδίων διεύθυνσης. Εάν δεν συμπεριλαμβάνεστε στους παραλήπτες ή δεν είστε υπεύθυνος για τη μεταβίβαση της παρούσης πληροφορίας, παρακαλώ ενημερώστε τον αποστολέα άμεσα και διαγράψτε το παρόν μήνυμα και συνημμένα αρχεία αυτού από τον υπολογιστής σας καθώς και οποιαδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης. Εφόσον δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή εκπρόσωπός του/της, δεν επιτρέπεται να αναγνώσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή αποθηκεύσετε το παρόν μήνυμα ή και μέρος αυτού. Η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ως ασφαλής και άνευ σφαλμάτων. Οι απόψεις που διατυπώνονται ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα του μηνύματος και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της εταιρίας Multibags ΙΚΕ.

Email Disclaimer

The content in this e-mail and any attachments is confidential. It is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, or person responsible for delivering this information to the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail and any attachments from any computer storage or other medium. Unless you are the intended recipient or his/her representative you are not authorized to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any part of it. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Multibags PC.