ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSC®

Τι είναι ο οργανισμός FSC®

O FSC (Forest Stewardship Council) είναι ένας διεθνής, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, προκειμένου να υποστηρίξει την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος του FSC® είναι η συμπόρευση των δασών του κόσμου με τα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να διακυβεύονται τα δικαιώματα και οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

Τι είναι το FSC® Standard for Chain of Custody

Είναι ένα πρότυπο αειφόρου δασικής διαχείρισης, με σκοπό την προστασία των δασών, που έχει εκδοθεί από τον FSC®. Οι απαιτήσεις του προτύπου περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών, σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας τους, δηλαδή από το δάσος προς όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής, μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Πιστοποίηση κατά FSC®

Η πιστοποίηση του FSC® εξασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα με τη σήμανση FSC προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλώσιμα υλικά ή συνδυασμό αυτών.

Διαδικασία χρήσης σήματος FSC® στις χάρτινες τσάντες

Εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη η χρήση πιστοποιημένου χαρτιού από το FSC®, γίνεται χρήση του σχετικού εικονίδιου επάνω στις τσάντες. Το σχέδιο της τσάντας (μακέτα) μεταβιβάζεται στον FSC® για καταχώριση. Η διαδικασία χρήσης πιστοποιημένων πρώτων υλών κατά τα πρότυπα του FSC® επηρεάζει το χρόνο παραγωγής των τσαντών και ελάχιστα το κόστος αυτών.

Διαβάστε αναλυτικά τη Δήλωση Πολιτικής για το FSC-STD-40-004

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

+30 215 5000 300 / +30 23210 55035
team@multibags.com