logo in with color and blue background with text

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στη multibags.com, το ηλεκτρονικό κατάστημα προώθησης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο αναπτύχθηκε για λογαριασμό της εταιρείας «MULTIBAGS IKE» με Α.Φ.Μ. 999647940 και Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (στο εξής και για συντομία αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), που εδρεύει στις Σέρρες, στo 1ο χμλ Εθνικής Οδού Σερρών-Δράμμας, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού καταστήματος το team@multibags.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών ηλεκτρονικού καταστήματος το 23210 55035.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα multibags.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

Όροι & Ισχύουσα Νομοθεσία 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του multibags.com κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο, διατηρώντας την παράλληλη υποχρέωση για ενημέρωση των χρηστών μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος καθορίζονται βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, ωστόσο, οι χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μέσω τρίτων χωρών οφείλουν να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία των χωρών αυτών, από όπου και έλκονται πλέον οι μερικές ή ολικές δεσμεύσεις για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τυχόν μεταφράσεις σε λοιπές γλώσσες των παρουσών ενοτήτων των όρων χρήσης, αναφέρονται σε μετάφραση των ελληνικών κείμενων διατάξεων που διέπουν τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε καμία περίπτωση τις νομικές διατάξεις των τρίτων χωρών, στη γλώσσα των οποίων αποδόθηκε η μετάφραση.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα 
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα, υπό την επιφύλαξη λαθών που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώριση δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το περιεχόμενο (όπως πληροφορίες, ονόματα, κωδικοί), τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο  multibags.com διατίθενται “ως έχουν”. Οι φωτογραφίες των προϊόντων, αλλά και οι ενδεχόμενες απεικονίσεις αυτών δύνανται να φέρουν αποκλίσεις από τα πραγματικά (in vivo), ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις χρωματικές απεικονίσεις, τις διαστάσεις, αλλά και την κυρτότητα των φωτογραφημένων προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περιορισμός Ευθύνης 
Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/ χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα multibags.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.
Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν κατά την μεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή τους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρικών λογότυπων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας πρωτότυπου υλικού. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη του Χρήστη 
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα multibags.com για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή δημοσίευση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου ή τρόπον τινά ενδέχεται να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφής ζημία στη λογισμική πλατφόρμα λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, με την εγκατάσταση οιασδήποτε μορφής κακόβουλου λογισμικού κώδικα.

Επίλυση διαφορών 
Σε περίπτωση διαφοράς, εφόσον αυτή αποτελέσει πρωταρχικά αντικείμενο μη τελεσφορημένων ενεργειών από αμφότερα τα μέρη (πελάτης-Εταιρία), ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στους εγχώριους φορείς επίλυσης διαφορών, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και ο “Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών”, ή στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαική Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και ισχύει από τις 15 Φεβρουαρίου 2016.