Χαιρόμαστε να σας γνωρίζουμε!

1ο χλμ ΕΟ Σερρών-Δράμας, ΤΚ. 62100, Σέρρες
team@multibags.com

215.5000.300 / 23210.55035

Τμήμα Πωλήσεων

Εσωτερικό νούμερο: 13
gv@multibags.com

Τμήμα Αγορών και προμηθειών

Εσωτερικό νούμερο: 18
gp@multibags.com

Τμήμα Λογιστηρίου

Εσωτερικό νούμερο: 12
ta@multibags.com

Γραφιστικό Τμήμα

Εσωτερικό νούμερο: 11
design@multibags.com

Τμήμα IT και ψηφιακής ασφάλειας

Εσωτερικό νούμερο: 21
it@multibags.com

Διοίκηση

vl@multibags.com